Test Kitleri (ChemBio)

Ürün Kod Ürün Tanımı Yöntem Test Sayısı Ölçüm Aralığı
CB5000 Alkalinite Test KitiTitrimetrik50 - 70 50 ppm = 1 damla
CB5010 Aluminyum Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 0,8 ppm
CB5020 Amonyum Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 10 ppm
CB5030 Arsenik Test KitiKolorimetrik50,01 - 1 ppm
CB5040 Asetik Asit Test KitiTitrimetrik50 - 70 50 ppm = 1 damla
CB5050 Asidite Test Kiti (Toplam ve Mineral)Titrimetrik50 - 70 50 ppm = 1 damla
CB5060 Bakır Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 5 ppm
CB5070 Brom Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 5 ppm
CB5080 Çinko Test KitiTitrimetrik50 - 70 5 ppm = 1 damla
CB5090 Demir KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 5 ppm
CB5100 Florür Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 8 ppm
CB5110 Formaldehit Test KitiTitrimetrik50 - 70 %0,1 - 1
CB5120 Fosfat(Orto) Test KitiKolorimetrik70 - 100 0,5 - 30 ppm
CB5150 Hidrojen Peroksit Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 10 ppm
CB5160 Kalsiyum Test KitiTitrimetrik50 - 70 4 ppm = 1 damla
CB5170 Kalsiyum Karbonat Test KitiTitrimetrik50 - 70 17,8 ppm = 1 damla
CB5180 Karbondioksit Test KitiTitrimetrik50 - 70 1 ppm = 1 damla
CB5190Klordioksit Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 1ppm
CB5200 Klor (Toplam) Test Kiti (DPD Metod)Kolorimetrik70 - 100 0 - 5 ppm
CB5210 Klor - pH Test Kiti (Havuz için)Kolorimetrik70 - 100 0,05 - 4 ppm
CB5220 Klorür Test KitiTitrimetrik50 - 70 10 ppm = 1 damla
CB5230 Kostik Test KitiTitrimetrik50 - 70 %0,1 = 1 damla
CB5240 Krom Test Kiti (Toplam)Kolorimetrik70 - 100 0 - 5 ppm
CB5250 Krom+6 Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 5 ppm
CB5270 Kurşun Test KitiKolorimetrik70 - 100 Var/Yok
CB5280 Magnezyum Test KitiTitrimetrik50 - 70 2,4 ppm =1 damla
CB5290 Mangan Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 20 ppm
CB5300 Molibden Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 100 ppm
CB5310 Nikel Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 50 ppm
CB5320 Nikel Test Kiti (Tekstil - Metal Aksesuar için )Kolorimetrik70 - 100Var/Yok
CB5330 Nitrat Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 100 ppm
CB5340 Nitrit Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 1 ppm
CB5341 Nitrit Test KitiTitrimetrik50 - 70 50 ppm = 1 damla
CB5360 Oksijen Test Kiti (Çözünmüş)Titrimetrik50 - 70 0,5 ppm = 1 damla
CB5380 pH Test KitiKolorimetrik70 - 100 6,8–8,2
CB5390 Potasyum Test Kiti Türbidimetrik30 - 40 0 - 50 ppm
CB5400 Serbest Klor Test KitiKolorimetrik70 - 100 0,1 - 5 ppm
CB5410 Silika Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 30 ppm
CB5420 Siyanür Test KitiKolorimetrik70 - 100 0 - 5 ppm
CB5450 Sülfat Test Kiti Türbidimetrik30 - 40 20 - 250 ppm
CB5460 Tuzluluk Test KitiTitrimetrik50 - 70 40 ppt = 1 damla
CB5470 Sülfit Test KitiTitrimetrik50 - 70 2,5 ppm = 1 damla
CB5480 Toplam Sertlik KitiTitrimetrik50 - 70 2 ppm = 1 damla
CB5490 Toplam Sertlik Kiti (Alman Sertliği - dH)Titrimetrik50 - 70 1 Alman Sertlik = 1 damla
CB5500 Toplam Sertlik Kiti (Fransız Sertliği - Fr)Titrimetrik50 - 70 1 Fransız Sertlik = 1 damla